Taxies in Omassery

Auto

Safeer - 9846009338

Shajahan - 8943457841

Nayar - 9605504079

Sujeesh - 9847358565

Shamsudheen - 8606108356

Kabeer - 9446951501

Nelly - 9745162942

Muhammed - 9400918077

Sreejith - 9946228391

Rasheed - 9526446089

Faisal - 9946872871

Latheef - 9745726273

Nisar - 9846559459

Rahees - 9961086482

Shafi - 9847755594

Jils - 9847176393

Anvar - 9745012212

Sathar - 9048672689

Achayan - 9446671782

Hasim - 9446295236

Unnikkannan - 9846664094

Ashokan - 9856253172

Aneesh - 984679775

Biju - 7403959510

Devan - 9446694348

Shibu - 9048968149

Shyam - 9539243897

Sabu - 9745713783

Innova

Aboobacker Cheruvott - 9744089591 , 08089284571

Basheer KK - 09447293093 , 09562040828

Shakeel - 9645347636

Tavera

Husain - 9745217807

Qualis

Abdurahman MK - 9846742449 , 9497876765

Etios

Bapu Cholakkal - 9946473712 , 9447884464

Abubakar - 9447885427

TATA ZIP

Dasan - 9495101811

Azeez MT - 9048912566

Yahkoob - 9895960913

Rasak - 9745355061

GOODS

Ashraf NV - 9539743585

Chellikai - 8086796929

Mujeeb - 9846073871

Kareem - 9846180276

Rasheed - 9846468951

Venu - 9746107945

Pickup

Dhosth - 9495909365

CK Abu - 9846148951

Kadhar - 9745711341

Abdu Rahiman - 9048567333

Muhammed Ali - 9645840754

Sulthan - 9961465761